Ceza Hukuku

Cinsel İstismar Mağduru Çocuğun Tazminat Hakkı

Haksız fiil; bir kişinin hakkına, şahsına ve malına zarar veren hukuka aykırı bir davranışı ifade eder.

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası ise bu haksız eylem sonucunda zarar gören mağdurun, zararını gidermek üzere açtığı davadır. Bu dava, zarar görenin haklarını koruma ve uğradığı zararı telafi etme amacını taşır. 

Haksız fiilden kaynaklı manevi tazminat, bir kişinin hukuka aykırı bir eylemi sonucunda başkasının duygusal veya ruhsal bütünlüğüne zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Haksız fiil nedeniyle meydana gelen manevi zararlar, duygusal acı, üzüntü, itibar kaybı gibi etkileri içerir. Manevi tazminat davası ile ortaya çıkan bu etkilerin parasal olarak tazmin edilmesi amaçlanır.

Cinsel istismara yönelik eylemler, hem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekte hem de Borçlar Kanunu md 49 ve devamında düzenlenen hükümler kapsamında, haksız fiil olarak telakki edilmektedir. Cinsel istismar, bir çocuğun bedensel bütünlüğünün iradesi dışında ihlal edilmiş olması nedeniyle hayatı boyunca unutamayacağı ilkel ve menfur bir eylemdir.

Bu sebeple mağdurun açacağı tazminat davası neticesinde, cinsel istismarı gerçekleştiren kişi aleyhinde tazminata hükmedilir. Çocuğun anne ve babası da cinsel istismarı gerçekleştiren şahsa karşı manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişinin duyduğu acıyı, bir dereceye kadar hafifletmek, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli ve ruhu tatmin etmektir. Miktarı, tarafların ekonomik durumuna göre belirtilmektedir.

Scroll to Top