Aile, Boşanma, Kişiler, Eşya Hukuku

İmam Nikâhlı Eş ve Çocuklarının Hakları

Türk Medeni Kanunu (TMK md 141 ) uyarınca bir erkek ile bir kadın, kanunlarda belirtilen yetkili kişiler huzurunda evlenebilir.  Resmi olarak nikah kıyıldıktan sonra Medeni Kanun md 143 kapsamında, evlilik cüzdanı ibraz edilmesi şartıyla dini nikah (imam nikahı) da kıyılabilir.

Ancak gelenek gibi bazı etmenlerin bir sonucu olarak zaman zaman resmi nikah kıyılmadan, direkt imam nikah kıyıldığı görülmektedir. Bu tür bir nikah, evliliği geçerli hale getirmediği gibi eşler açısından mal rejimi statüsü, nafaka gibi hukuki imkanlardan da yararlanma hakkı sağlamamaktadır.

Eşin Nafaka Hakkı

Dolayısıyla imam nikahı hukuken kabul edilmediği için, tarafların ilişkisi evlilik değil,  fiili birliktelik olarak adlandırılmaktadır. Bu fiili birlikteliğin sona ermesi halinde, imam nikahlı eşe nafaka ödenmesi söz konusu olmamaktadır.

Çocuğun Nafaka Hakkı

Eş için durum bu şekilde olmakla beraber, imam nikahlı eşten doğan çocuğun hukuksal durumu nedir?

Çocuğun durumu, eşlerin durumundan pek tabii olarak farklıdır. Bunun sebebi ise çocuğun, anne ve babasının kanuna aykırı ilişkilerinden bağımsız olması ve hukuksal korunmaya muhtaç durumda olmasıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda evlilik dışı çocuk statüsü mevcuttur. İmam nikahlı eşten doğan çocuk, evlilik dışı çocuk olarak kabul edilir

Peki, evlilik dışı doğan çocuk nafaka alabilir mi? Evet ancak öncelikle evlilik dışı doğan çocuğun baba ile arasındaki soy bağı ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Soy bağı ilişkisi kurulduktan sonra, aile mahkemesine açılacak bir dava ile çocuk için nafaka ödenmesinin talep edilmesi mümkündür. Yanı sıra bu çocuğun miras hakkı da mevcuttur.

Öte yandan annenin, 18 yaşından önce imam nikahıyla evlendirilmiş olması halinde manevi tazminat talep etme hakkının mevcut olduğuna dair yeni yeni Yargıtay kararları da çıkmaktadır. Bunun şartları ise her somut olayın durumuna göre ayrı ayrı irdelenmektedir.

Scroll to Top